logo
 

Vážení vodiči, vodiči profesionáli,

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Vám ponúka informačný portál, týkajúci sa vodičov, ktorí sú povinní podľa zákona č. 280/2006 Z. z. o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov (ďalej len „zákon č. 280/2006 Z. z.") v znení neskorších právnych predpisov sa podrobiť povinnej základnej kvalifikácií alebo pravidelnému výcviku.

Zákon č. 280/2006 Z. z. nadobudol účinnosť od 1.9.2006 a vymedzil povinnosti a práva pre vodičov z hľadiska základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku na základe implementovania SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2003/59/ES z 15. júla 2003.

Na tejto stránke sa dozviete, ako postupovať pri získaní kvalifikačnej karty vodiča, aké školenie a kde je povinný vodič absolvovať, kontaktné údaje na školiace strediská a legislatívne predpisy, ktorými je táto oblasť upravená.

V zmysle zákona č. 280/2006 Z. z. delíme kurzy podľa vodičského oprávnenia na kurzy osobnej dopravy alebo kurzy nákladnej dopravy.

Povinnosť podrobiť sa základnej kvalifikácii a pravidelnému výcviku sa vzťahuje na :

  • vodičov vozidiel nákladnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín C, C1, C+E, C1+E,
  • vodičov vozidiel osobnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín D, D1, D+E, D1+E.

Kurzy základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku vodičov sú podľa súčasnej legislatívy oprávnené vykonávať školiace strediská, ktoré získali „Registráciu pre školiace stredisko“ na príslušnom Obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

Základná kvalifikácia ako aj pravidelný výcvik majú prispieť k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky a skvalitneniu výkonu činností, ktoré profesionálny vodič vykonáva na základe svojich získaných vedomostí a praktických zručností, ktoré sú potrebné pre jeho výkon povolania.

Veríme, že Vám táto stránka, ako aj informácie, ktoré získate, pomôžu pri orientácii v legislatíve a pri nadobudnutí Vašej Kvalifikačnej karty vodiča.

MDV SR