logo
 
Formuláre na stiahnutie

Formuláre na stiahnutie

Formuláre pre školiace stredisko

Základné informácie o školiacom stredisku

Zoznam lektorov a inštruktorov školiaceho strediska

Zoznam vozidiel školiaceho strediska

Zoznam učební a autocvičiska školiaceho strediska

 

Registračný formulár uchádzača školiaceho strediska

Registračný formulár

 

Potvrdenie o ukončení kurzu základnej kvalifikácie

Potvrdenie o ukončení kurzu ZK

 

Nové vzory učebných osnov pre školiace strediská 

Nákladná doprava bez započítania výučby na získanie vodičského oprávnenia

Pravidlený výcvik

Základná kvalifikácia

Zrýchlená základná kvalifikácia

Rozdielová základná kvalifikácia

Zrýchlená rozdielová základná kvalifikácia

 

Nákladná doprava so započítaním výučby na získanie vodičského oprávnenia

Zrýchlená základná kvalifikácia - kurzy VO C1, C

Zrýchlená rozdielová základná kvalifikácia  - kurzy VO C1, C

Zrýchlená základná kvalifikácia   - kurzy VO C1E, CE

Zrýchlená rozdielová základná kvalifikácia    - kurzy VO C1E, CE

 

Osobná doprava bez započítania výučby na získanie vodičského oprávnenia

Pravidlený výcvik

Základná kvalifikácia

Zrýchlená základná kvalifikácia

Rozdielová základná kvalifikácia

Zrýchlená rozdielová základná kvalifikácia

 

Osobná doprava so započítaním výučby na získanie vodičského oprávnenia

Zrýchlená základná kvalifikácia - kurzy VO D1, D

Zrýchlená rozdielová základná kvalifikácia  - kurzy VO D1, D

Zrýchlená základná kvalifikácia   - kurzy VO D1E, DE

Zrýchlená rozdielová základná kvalifikácia    - kurzy VO D1E, DE