logo
 
Aktuality

Lehoty absolvovania pravidelného výcviku v EÚ

09.09.2013

Európska komisia zverejnila prechodné obdobia na svojej internetovej stránke, ktorá je vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady ES 2003/59/ES umožňuje jednotlivým členským štátom ustanoviť lehotu na absolvovanie pravidelného výcviku. Tieto lehoty boli stanovené aj  v Slovenskej republike. Prvý výcvik musí absolvovať vodič, ktorý má na území Slovenskej republiky pobyt alebo pracovisko:

a) do 10. septembra 2013, ak ide o vodičov vozidiel osobnej dopravy (vodičské oprávnenie skupín D, D+E alebo D1+E, alebo podskupiny D1)

b) do 10. septembra 2014, ak ide o vodičov vozidiel nákladnej dopravy (držitelia vodičských oprávnení skupín C, C+E alebo C1+E, alebo podskupiny C1).

Tieto prechodné obdobia Slovenská republika podobne ako aj iné členské štáty nahlásili Európskej komisii. Európska komisia tieto prechodné obdobia zverejnila na svojej internetovej stránke, ktorá je vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Odkaz je na nasledovnej adrese:

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/users/professional-drivers/index_sk.htm

Priamy odkaz :

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/periodic_training_calendar.pdf

MDVRR SR Späť »